Karin Persdotter

Karin Persdotter     Per Palsson     Pål i By        
 
 
1480 By, Norrbärke, Kopparberg, Dalarna
By, Norrbärke, Kopparberg, Dalarna
   
 
 
1510 By Norrbärke, Dalarna
1570 Holen, By, Norrbärke, Dalarna
       
 
 
 
 
   
 
 
1550 Holen, Dalarna
1625 Söderbärke, Dalarna

Lars Eriksson
Karin Persdotter     Per/Peder Pålsson-Nee        
 
 
1475 Norrbärke, Dalarna
1550 Holen, Norrbärke, Dalarna
   
 
 
1510 Norrbärke, Dalarna
1575 Norrbärke, Dalarna
       
 
 
 
 
   
 
 

Erik Andersson    
Lars Eriksson