Anna Andersdotter

Anna Andersdotter     Anders Nilsson            
 
 
 
 
   
 
 

       
 
 
 
 
   
 
 

Tor 25/7 1630

Olof Michaelsson Hising
Elin Köniksdotter            
 
 
 
 
   
 
 

       
 
 
 
 
   
 
 


Martin Olsson Hisingh    
Olof Michaelsson Hising