Bengt Gabrielsson Oxenstierna af Eka och Lindö

Bengt Gabrielsson Oxenstierna af Eka och Lindö     Gabriel Cristiersson Oxenstierna     Cristiern Bengtsson Oxenstierna     Bengt Kristiernsson Oxenstierna af Eka och Lindö    


Tis 9/11 1520 Stockholm, Stockholms län
Märta Johansdotter    

1500
Ons 3/4 1585 Steninge slott, Märsta, Sigtuna, Stockholms län
Anna Sested        
 
 

   
 
 
1550 Lindholmen, Västra Götaland
Fre 12/4 1591

Ingeborg Oxenstierna av Eka och Lindö
Gabriel Oxenstierna Bengtsson af Korsholm & Wasa
Beata Eriksdotter Trolle            
 
 
 
 
   
 
 

1591
       
 
 
 
 
   
 
 

1579
Sigrid Gustafsdotter (Tre Rosor)    
Ingeborg Oxenstierna av Eka och Lindö
Gabriel Oxenstierna Bengtsson af Korsholm & Wasa