Ulv Karlsson Ulv Vingad pil

Ulv Karlsson Ulv Vingad pil     Karl Karlsson Ulv    
Karl den döve Bengtsson    
Bengt Folkesson Snivels    
1098 Bjälbom Östergötland
1139 Bjälbo, Östergötland
Lör 8/8 1220
Ulfhild Björnsdotter    
1102 Bjälbo, Östergötland

1251
       
 
 
 
 
   
 
 
1247 Stensta, Stockholms län
1281 Skänninge, Skåne

Ingeborg Ulvsdotter Ulv
           
 
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
   
 
 

Katarina Karlsdotter Lejonbalk    
Ingeborg Ulvsdotter Ulv