Finn Hareksson

Finn Hareksson     Harek Eyvindsson av Thiotta     Eyvind Finnson Skaldspiller        
 
 

0990
   
 
 

1040
       
 
 
 
 
   
 
 

1028

Håkan Finnson av Thjotta
Ragnhild Arnesdottir            
 
 
 
 
   
 
 

       
 
 
 
 
   
 
 

Håkan Finnson av Thjotta