Johannes Nilsson

Johannes Nilsson     Nils Johansson            
 
 
 
 
   
 
 
1738
1809
       
 
 
 
 
   
 
 
1769 Bäck 10, Daglösten. Lösten, Bureå
1797 Bäck 10, Daglösten. Lösten, Bureå

Anders Johansson
Stina Andersdotter            
 
 
 
 
   
 
 
1741
1777
       
 
 
 
 
   
 
 

Cathrina Andersdotter    
Anders Johansson