Anna Eriksdotter

Anna Eriksdotter     Erik Sigfridsson            
 
 
 
 
   
 
 

1600
       
 
 
 
 
   
 
 
1617
Ons 25/3 1699 Hamsänke

Mårten Nilsson
Lars Nilsson
Märit Nilsdotter
Kerstin Persdotter            
 
 
 
 
   
 
 

       
 
 
 
 
   
 
 

Nils Larsson    
Mårten Nilsson
Lars Nilsson
Märit Nilsdotter