Sune Sverkersson Sik

Sune Sverkersson Sik     Sverker I (den äldre) Kolsson (Eriksson)     Erik Svendsson Kol     Blot-Sven av Sverige    

1083

   
 
 

Tis 25/12 1156 Alvastra
       
 
 
 
 
   
 
 Ingrid Ylva Sunesdotter

Ulfhild Håkansdotter    
Håkan Finnson     Finn Hareksson    

1028

   
 
 

       
 
 
 
 
   
 
 

Ingrid Ylva Sunesdotter