Hebbla Albrektsdotter Bydelsbak

Hebbla Albrektsdotter Bydelsbak                
 
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
   
 
 

1484

Märta (Tillbakaseende Ulf) Arentsdotter Ulf
           
 
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
   
 
 


Arend (Tillbakaseende Ulf) Bengtsson Ulf    
Märta (Tillbakaseende Ulf) Arentsdotter Ulf