Bildgalleri
 Länk till egen webbsida
 Vigselinformation
 Länk till Facebook
 Länk till Wikipedia
 Länk till Linkedin
EfternamnFörnamn
ABCDEF
GHIJKL
MNOPQR
STUVWX
YZÅÄÖ#
, "mother"
, Anders
, Andreas
, Angeline
, Anki
, Ann
, Bosse
, Cenred
, Ceolwald
, Cesilia Teresia
, Cuthwine
, Cuthwulf (Cutha)
, Elesa
, Elsa
, Eoppa
, Gerda Aurora
, Gewis
, Ingild
, Ingrid Margareta
, Kari
, Karin Kristina
, Karin
, Katie
, Maria