Lars Eriksson

1500 (Hallsta, Indal) Död: 1644 ()


Länkar

Information

Förridare.

född 1596 i Hallsta, Indal (Y), död 1642 i Skällsta, Indal (Y). Bosatt i Backen nr 1, Indal (Y).

Bosatt 1620

Bosatt 1636 i Skällsta nr 2, Indal (Y)

Enligt Medelpads dombok för vårtinget den 9 maj 1621 med Indals

gäld var

Lasse Eriksson knekt och en överenskommelse träffades vid det

tinget

mellan honom och brodern Per, att denne för att få överta hemmanet

skulle giva brodern/knekten 40 daler "förutan arfretten och

Hemkallet"

och dessutom rusta ut honom till "tågett 1621 om Såmmaren".

År

1622 tillhörde LE "Gemene" i Jacob Wellamssons kompani av Gustaf

Horns

regemente vid mönstringen den 6 juni, och detsamma var

förhållandet vid

mönstringen år 1623 i Härnösand och Ljustorp, då han var upptagen

bland

"Af Indals Giäld gamble Knechtar".

Vid mönstringen den 7 maj

1624 i Stockholm tillhörde han "Muskieterer" och fortfarande vid

Jacob

Wellamssons kompani. Han betecknades nu "LP", vilket kan tolkas

som

"Lans Porsat", Lands phersatt" och kan antas vara beteckning för

motsvarigheten till nuvarande vice korpral.

Samma beteckning

eller grad hade LE även i rullan av den 3 juli 1625, men han

tillhör nu

musketörerna i Hans Månssons kompani. Detsamma gäller också i

rullan av

den 23 september samma år.

År 1626 tillhör han fortfarande Hans

Månssons kompani men nu i överste Jacob Duwalls regemente och är

återigen upptagen bland "Gemene".

I rullan av den 7 maj 1629 är

LE "Corporal" i Johan Hinderssons kompani av Lennart Torstenssons

regemente.

Vid mönstringarna den 16 maj, 12 och 24 oktober 1630

är förhållandena desamma som 1629, men kompaniet ingår nu i Joakim

Brahes regemente.

1633 tillhör LE Herman Höcks kompani enligt

rullan av den 8 januari och är fortfarande korpral, men det är

okänt i

vilket regemente.

När LE fick avsked som knekt är okänt, men

fr.o.m. år 1637 är han upptagen i roteringslängden för Indal med

24 mål

jord i Skällsta och har angivits vara 40 år gammal.

Enligt

uppgift i dödboken vid hustruns död skulle LE ha varit förridare,

men

detta har ej kunnat verifierats i nu tillgängliga rullor. Enligt

dem

blev han som högst korpral. (Avskrift av Lennart Dahlström).

Vigsel (Lennart Dahlström)