Sigrid Elisabeth Mörner

19 NOV 1857 (Stjärnfors) Död: 12 MAY 1907 (Stockholm)


Länkar

Information

Jag har "färska hälsningar" från din mormors mor Sigrid Mörner 1882.

Jag har nämligen fått hem en guldgruva i form av brev till bl. a. min farfar, Gustaf Strokirk, och lever nu sen ett par veckor tillbaka i 1800-talet. I några brev från två av hans systrar som då ännu var ogifta och bodde i Örebro står det så här:

(Linas brev till Gustaf, Björkvik d. 26/2 1882)

...Du har väl fått kort om Sigrid Mörners förlofning med Per Carlberg; det var då bra oväntadt, ty det hade man ej den mindsta aning om förut. Vi äro bjudna till Stjernfors i Påsk...

 

(Linas brev till Gustaf, Stjernfors Påskafton 1882)

...Vi kommo i thorsdags och stadna här till tisdags morgon. I går voro vi i kyrkan och derifrån gingo vi på visit till Carbers och fingo der träffa Sigrids fästman och Annandagen äro de bjudna hit till middag allesammans.....

 

(Augustas brev till Gustaf, Örebro 21/2 1882)

...Wet du att i Söndags eklaterades Sigrid Mörners förlofning med Per Carlberg, (icke Fabian, som alla trott) detta var en fullkomlig nyhet, även för mig, så jag visste ej om det förr än ett par dagar förut då hon sjelv skrev och berättade det men jag har alltid trott att Per skulle hafva Hedvig Gyllenkrok, derföre har jag aldrig kommit att tänka på Sigrid och uppriktigt sagt trodde jag aldrig att en Carlberg skulle våga anmäla sig hos Mörners. Men Sigrid tycks vara mycket förtjust och en bättre och hederligare man kunde hon aldrig få -....