Påvel Andersson Bure

Påvel Andersson Bure     Anders Olofsson Bure     Olof Hersesson Bure     Herse Fahlesson Bure    
1340 Bureå, Skellefteå, Västerbotten
1380 Bureå, Skellefteå, Västerbotten
Ätte Olofsdotter    

1425 Bureå, Skellefteå, Västerbotten
       
 
 
 
 
   
 
 
Bureå, Skellefteå, Västerbotten
Ostvik 9, Skellefteå, Västerbotten

Anders Pålsson Påvelsson Bure
Olof Påvelsson Bure
1446
Malin Bur-Marit Jonsdotter    
       
 
 
 
 
   
 
 
1425
       
 
 
 
 
   
 
 

Anders Pålsson Påvelsson Bure
Olof Påvelsson Bure