Jöns Andersdotter

Jöns Andersdotter                
 
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
   
 
 Brita Jönsdotter
           
 
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
   
 
 

Catharina Henriksdotter    
Brita Jönsdotter