Helena Andersdotter

Helena Andersdotter     Anders Rassmusen            
 
 
 
 
   
 
 

Uddevalla, Västra Götaland
       
 
 
 
 
   
 
 
1643 Uddevalla, Västra Götaland
1678 Skee, Västra Götaland

Anders Bengtsson Waldenström
           
 
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
   
 
 


Bengt Månsson Waldenström    
Anders Bengtsson Waldenström