Jaropolk av Vladimir

Jaropolk av Vladimir                
 
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
   
 
 

1087

Anastasia Jaropolkova av Vladimir
           
 
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
   
 
 

Kunigunda av Orlamünde    
Anastasia Jaropolkova av Vladimir