Bildgalleri
 Länk till egen webbsida
 Vigselinformation
 Länk till Facebook
 Länk till Wikipedia
 Länk till Linkedin
EfternamnFörnamn
ABCDEF
GHIJKL
MNOPQR
STUVWX
YZÅÄÖ#
, [Fader okänd]
,
, Anders
, Andreas
, Ann Elisabeth
, Ann Marie
, Ann
, Anne-Lee
, Astrid Kristina
, Bosse
, Brigette
, Cenred
, Ceolwald
, Cuthwine
, Cuthwulf (Cutha)
, Elesa
, Elsa
, Eoppa
, Eva Ingegärd
, Gerda Aurora
, Gewis
, Gunni Elisabeth
, Ingild
, Ingrid Margareta
, Kari
, Karin
, Katie
, Maria
, Rut Märta Elisabet
, Sigrid Sibylla