Nils Eriksson

()


Länkar

Information

Nils Eriksson.

I Hjälpskattelängd för Medelpad år 1535 benämnes han "Nijels i

harstad".

Hans skatt utgick med 10 öre, samma som för de övriga bönderna.

(Avskrift av Lennart Dahlström.)

Till Älvsborgs lösen 1571

skattade han för: Koppar 15 Mark, Koor 5, Hest för 6 Mark, 2:e

åårs Stut

1, fåår 3, Swin 1. vtgifften på skatten löper 6 Mark, 7 öre, 6

penningar. (Ur "Älvsborgs lösen".)